В свое обръщение от днес ръководството на Медицински център за доболнична помощ “Вива”ЕООД гр. Пазарджик изказва своята гореща благодарност към фирмите и хората направили дарение на болничното заведение. Припомняме, че в края на миналата седмица от държавното дружество отправиха апел към местния бизнес за предоставянето на лични предпазни средства – маски, ръкавици, облекла и дезинфектанти за нуждите на медицинския персонал в заведението. На призива до този момент се отзоваха:

– Оранжерии “Гимел” АД – 500лв.

– “КЗУ-ЗЛМК”  ЕООД – гр. Септември – 500лв.

– “Балкант” ЕООД -гр. Пазарджик – 500лв.

– “ВЕНИТ” ЕООД- 150лв.

– Предпазни маски за многократна употреба – дарители Борис Комсийски, Таня Колчкова, Таня Манчорова, Георги Левичаров и Ани Герова

Искрени Благодарности!

Пазете се! Останете здрави!

Екип МЦ ВИВА

Работещите в лечебното заведение са изложени на огромен риск от заразяване с опасния коронавирус, защото макар и намалял притокът на пациенти през изминалите 20 дни не е спирал. Тук идват хора от цяла Пазарджишка област, които могат да бъдат потенциално заразени или контактни на COVID 19. Тези пациенти не могат да бъдат върнати и се обслужват безотказно, което излага медицинските специалисти на риск от заразяване. Това налага медиците да бъдат оборудвани  със защитни средства за следващите седмици, в които се очаква да продължи извънредното положение.

МЦ „ВИВА” изпитва нужда от дезинфектанти, маски, защитни очила и шлемове, еднократни престилки, ръкавици.

Средствата могат да бъдат преведени по банкова сметка на дружеството или с директни дарения.

IBAN: BG19STSA93000023396148

BIC: STSABGSF

Банка: ДСК ЕАД – клон Пазарджик

Email: mc_viva@mail.bg

Тел: 034/44-19-27; 089 8 41 46 76