По повод отбелязването на 75-годишнината от края на Втората световна война

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ “РАЗВИТИЕ – 1873” ГР. ПЕЩЕРА

И СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА – ГР.ПЕЩЕРА

ВИ  КАНЯТ  ДА  УЧАСТВАТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН  КОНКУРС “СПАС ЗАФИРОВ” 2020 Г.

ЗА НАПИСВАНЕ  НА  ЕСЕ НА ТЕМА: „НИКОГА ПОВЕЧЕ ВОЙНА”

В конкурса могат да  участват ученици от 7-ми до 12-ти клас. Есетата трябва да бъдат авторски, в тях да личи отношението на пишещия към темата, както и да показват езиковата култура на автора.

Номинираните за отличия ще бъдат информирани допълнително как ще си получат наградите по случай 11 май 2020 г.– Ден на библиотекаря.

Конкурсните материали се приемат в Общинската библиотека  по пощата на адрес:

4550 гр. Пещера,

ул. „Димитър Горов” № 4

или на e-mail: razvitie_pestera@abv.bg  или biblioteka_peshtera@abv.bg, до 18 ч. на 30 април 2020 г.

В пощенския плик на отделен лист изпратете данни за себе си: трите имена, възраст, адрес, клас, училище, тел. за контакт. За класираните  на 1-во, 2-ро и 3-то място в конкурса НЧ ”Развитие – 1873” осигурява парични награди.