От Обединени земеделци повече от 10 години настояваме минимум 50 % от земеделските стоки в суров и преработен вид в големите търговски вериги да бъдат българско производство.

Ние категорично подкрепяме мерките, предложени от Министерство на земеделието, храните и горите/МЗХГ/, за предлагане на повече българска продукция в търговските обекти.

В безпрецедентната криза днес е важно да бъдат взети решения, които ще осигурят продоволствената сигурност утре. Затова от Обединени земеделци смятаме, че предлаганите промени в нормативната уредба са необходими и са важна стъпка за подкрепа на  производството и осигуряване на пазар за българските производители на земеделска продукция и храни.

В условията на извънредно положение се допускат извънредни мерки. Днес, освен пазарните, са важни и моралните аргументи. В други европейски държави търговски вериги вече прилагат мерки за подкрепа на родното производство, предизвикани от пандемията.

Призоваваме институциите да подкрепят законодателното предложение  на  МЗХГ за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България в търговските вериги.

В този критичен момент подкрепата за българското земеделие е важна инвестиция в стратегически сектор на българската икономиката, който продължава да предоставя работни места и да осигурява изхранването на населението.