Интеврю на Димитър НАСКОВ с кмета на Община Пещера Йордан МЛАДЕНОВ

Как създадохте организацията за раздаването на пакетите за хората в неравностойно положение? Има ли доброволци от Общината?

След като разбрах, че волята на дарителя е хранителните пакети да бъдат раздадени на най-уязвимите социални групи – пенсионери, диабетици, инвалиди и хора с ментални увреждания изисках от председателите на сдруженията в трите населени места да предоставят актуални списъци на хората, които са записани от тях. В Община Пещера беше определен екип от служители, които обработиха тези списъци и ги селектираха по улици.

Раздаването на хранителните пакети започна на 09.04.2020г., с осигурен общински превоз с 5 екипа. Екипите са изградени от служители на Дневния център за деца и младежи с увреждания, Дневния център за пълнолетни лица с увреждания, общински служители и доброволци. До момента, в раздаването на дарението се включиха  общо 28 човека, от които 15 доброволци, 8 служители на социалните услуги и 5 общински служители.

Намерението ми беше хранителните пакети да достигнат възможно най-бързо до дома на всеки жител от Пещера, Радилово и К. Димитриево. Ето защо потърсих съдействието на г-н Желязков за предоставяне на още един бус, което значително увеличи достигането до повече хора за по-кратък период от време.

Благодаря за бързината,  координацията и  логистичната помощ от Биовет АД в лицето на техния представител – Стоян Антонов.

До момента са раздадени хранителни пакети на: Пенсионерски клуб „Надежда“ гр. Пещера; Сдружение „Диабет“ гр. Пещера; Клуб „ВЯРА” гр.Пещера; Дружество „Вяра и Надежда“ с. Капитан Димитрево; Дружество „Надежда“ с. Радилово; Сдружение „Диабет“ с. Радилово; Основна общинска организация към клуб „Оптимист“ гр.Пещера.  Днес ще бъдат раздадени хранителни пакети на правоимащите от кв. „Луковица“ и кв. „Едиверен“.

Доволни ли са възрастните хора?

Аз съм израснал в Пещера. В този град хората се познават. Срещат ме по улиците, споделят за живота си, за радостите и тревогите си. Трудно е за всички. Опитвам се да помагам, полагам усилия да реша проблемите, които мога. Днес хората казват, че са благодарни на Биовет. Ограниченията наложени от мерките за сигурност като че ли ги правят още по- сами. С тази акция моите съграждани разбраха, че не са забравени в своята беда, че има доброта, опит за помощ. С думи на благодарност към дарителите звънят на телефоните в Общината. Приемат помощта с благодарност.

Как се отразява кризата на местния бизнес? Какъв е броят на безработните от началото на кризата?

Извънредното положение в България, въведено заради кризата с коронавируса, се отразява значително на местната икономика. Пещера е град прочут със своето обувно производство. В този отрасъл се усеща най-голямото напрежение. Фирмите внасят материали за производствения процес от Европейския съюз. Сега има проблеми с доставките. Повечето от местните фирми са свили производството до минимум, някои от тях преориентираха дейността си за да не затворят съвсем. Някои производствени единици се ориентираха в изработката на предпазни средства, други залагат на приготвяне на дезинфектанти. Големите фирми в града работят. Коректните и силните компании ще изпитат затруднения, но ще се справят значително по- добре в дадената ситуация. По информация на Дирекция Бюро по труда /ДБТ / Пещера за периода от 16.03.2020 г.  до 13.04.2020г., са регистрирани 245  безработни лица.

Смятам, че за бъдещия успех на българските фирми след края на извънредното положение трябва да помислят и управляващите. И съм убеден, че каквото и да се случи занапред, бизнесът трябва да се адаптират бързо към промените и новата ситуация, която се очертава.

Освен Биовет АД, кои са другите дарители в общината?

Най- голяма помощ в тази трудна за всички ситуация оказа Биовет. Фирмата осигури хранителни пакети с продукти от първа необходимост, витамин C и предпазни маски, които ще получат около 2000 жители на община Пещера в неравностойно положение. Дарението е на обща стойност 250 000 лева. Значителна е помощта VP Brands. Освен дезинфектанти и предпазни средства те решиха да осигурят средства за приготвяне на храна за 30 човека в неравностойно положение за срок от 33 дни считано от 27 април. Голяма помощ оказват и по- малки фирми от града, общински съветници, както и физически лица. В една от ромските махали представители на общността работещи в чужбина дариха парични средства на съгражданите си. Благодаря на всички за съпричастността. Благодаря и на Мария Кръстева Ангелова, която задели от своята пенсия 50 лева за да помогне на нуждаещите се. Добавям с най- добро чувство и името на моята съгражданка Катерина Семерджиева, която подкрепи каузата. Тук е мястото да изкажа най- искреното си уважение и признателност към служителите в общинска администрация, общинските предприятия и всички доброволци, които са включени в подпомагането на хората в този труден за нас момент. Благодаря ви!

Интервюто е публикувано в сайта peshteraprim.com