Уважаеми съграждани,

Поздравявам най -сърдечно всички мюсюлмани с началото на свещеният месец Рамазан! Зная, че този ваш празник ще бъде различен. Зная, че се налага да спазвате редица ограничения. Но зная, че заедно можем да превъзмогнем неудобствата наложени от сложната обстановка, която е продиктувана от извънредното положение.

Пожелавам на всички здраве, мир по домовете, разбирателство и човешко добруване !
Пещера е символ на етническа толерантност. Сигурен съм, че когато сме единни и силни с това можем да преодолеем трудностите на битието. За да протегнем десница и в един по- добър момент да се здрависаме приятелски и да се поздравим с тържеството на живота!

Йордан Младенов, кмет на Община Пещера