„Дирекция «Социално подпомагане» в Пещера ползва част от общински имот ул. «Симон Налбант» № 8. Поради изтичане на десет годишния срок на договора и с оглед по-доброто организиране на дейността на Дирекцията предлагам Общински съвет- Пещера да предостави за ползване нов имот в който тя да се осъществява дейността си“, каза кметът Йордан Младенов.

В мотивите си той изтъква, че по този начин цели предоставяне на качествени административни услуги на потребителите и осигуряването на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Новото помещение ще бъде в центъра на града на първи етаж в сградата на бившия АПК. Младенов е разговарял по темата с министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, която е обещала 20 000 лева за ремонт на новата придобивка.

„Предвиждам да се направи ново осветление в сградата. Кабинетите ще бъдат освежени и пригодени за качествено административно обслужване на гражданите. Ще монтираме парапети на съществуващата рампа за да бъде осигурен пълен достъп за хора с увреждания.

Предвижда се прилежащото пространство да бъде облагородено“, допълва кметът. След преместването, в една сграда ще работят службите на Бюрото по труда, Кризисния център и Социално подпомагане. Сградата е в близост до всички други административни учреждения и банкови институции, което ще бъде значително улеснение за техните ползватели.