Със заповед № 807/27.04.2020 г. на кмета на Община Пазарджик,  от днес се разрешават посещенията на градски паркове Парк – остров „Свобода“, Парк „Писковец“ и Парк „Стадиона“ .

От днес е разрешено ползването на парковете за децата до 12 години, придружавани от родители или членове на семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден, и за единично спортуващи граждани във времето до 9,30ч. и след 18,30 часа.

Посещенията на трите големи градски паркове трябва да се осъществяват при стриктното спазване на противоепидемичните мерки. Задължителни са носенето на предпазни маски, спазването на физическа дистанция от 2,5 метра, влизането и излизане от парковете през обозначените за целта места, както и придвижването по обозначените маршрути. Забранява се консумацията на алкохол на територията на им. Гражданите трябва да избягват контакт с повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи, както и да съблюдават всички противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

Остава в сила забраната за посещения на спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

Заповедта на кмета на Община Пазарджик е издадена на база заповедта на министъра на здравеопазването, с цел създаване на необходимата организация за прилагане мерките в извънредно положение.