Здравейте, казвам се Елисавета Кьосева. Живея в Пазарджик на ул.“Кочо Честименски“ 1.

В близост се намира паркът при бившата болница „Ескулап“. Незнайно защо кофите за боклук бяха преместени буквално в парка. Това нормално ли е? Не стига, че миришат, но и всички отпадъци са отвънка.

Моля, помогнете за премахване на кофите на местата определени за тях.

Госпожо Кьосева, предадохме сигнала ви на фирмата и общината. За да решите подобен проблем вие също можете да сигнализирате на тел: 034 / 96 96 96. Освен това фирмата по чистотата не е задължена да премава строителни отпадъци. Тези, които са разпилени край контейнера не са битова смет. Те следва да се извозват извън територията на града, на площадки, които са оповестени от общината.