РБ“ Н. Фурнаджиев“-Пазарджик подготвя проект, с който ще кандидатства пред Министерство на културата по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове на четене и информираност“ 2020 г. Проектът ще е на стойност 25 000 лв. С въпросната програма Министерство на културата дава възможност за обогатяване и подновяване на колекциите на библиотечния фонд. Регионална библиотека“ Н. Фурнаджиев“ е реализирала проекти във всички досегашни сесии на програмите на културното министерство. Отпусканите средства от Министерството на културата дават възможност своевременно да се закупят стойностни заглавия, съобразени изцяло с профила на библиотечния фонд и информационните потребности на ползвателите на Библиотеката.