В условията на извънредната ситуация и предвид различната скорост на преподаване в отделните училища в изпитните материали за изпитите от НВО в края на VII клас и за държавните зрелостни изпити, които ще се провеждат през настоящата учебна година, няма да се включва следното учебно съдържание:

НВО по БЕЛ в края на VII клас

 Сложно съставно изречение

 Сложно смесено изречение

 „Бай Ганьо пътува“, Алеко Константинов

 „Неразделни“, Пенчо Славейков

 „Заточеници“, Пейо Яворов

 „По жътва“, Елин Пелин

 „По жицата“, Йордан Йовков

НВО по математика в края на VII клас

 Неравенства  –  линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания; неравенства между страни и ъгли в триъгълника; неравенство на триъгълника; моделиране с неравенства

 Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат

ДЗИ по БЕЛ

 Лирика, Никола Вапцаров

 „Тютюн“, Димитър Димов

 „Железният светилник“, Димитър Талев ДЗИ по история и цивилизация

 Историческо развитие на България след Първата световна война до наши дни

ДЗИ по география и икономика

 Североизточен регион

 Северен централен регион

 Северозападен регион

ДЗИ по физика и астрономия

Елементарни частици

 Еволюция на звездите

 Поглед към Вселената