Извънредната сесия, която ще отмени взетото вече решение за продажбата на гората в Црънча, ще се състои в понеделник, 11 май. Заседанието има само една точка в дневния ред, гласи съобщение на сайта на Общински съвет – Пазарджик. Отмяната на Решение №79 от 29 април 2020 г., взето с Протокол №5 на Общински съвет – Пазарджик. Ще започне в 12.30 ч. в зала „Маестро Георги Атанасов“.