ДО

ОС НА БЧК – ПАЗАРДЖИК

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ И ДОБРОВОЛЦИТЕ НА БЧК – ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИШКОВ,

УВАЖАЕМИ ЧЕРВЕНОКРЪСТКИ ПРИЯТЕЛИ,

Приемете поздравленията ми днес, когато отбелязваме Международния ден на Червени кръст и Червен полумесец – 8 май!

В годините, Вие като най-голямата и най-старата хуманитарна организация в България  допринасяте за утвърждаването на положителния образ на нашата местна общност, подхранвайки съпричастността и милосърдието ни!

Обръщам се към Вас с огромна благодарност за неуморния труд, който отдавате в полза на обществото!

Днес, с Вашето доброволчество и съпричастност отново доказвате, че заслужавате нашата признателност!

Нека и занапред бъдем заедно в името на доброто и хуманността!

Бъдете здрави и силни!

Честит празник!                                                             

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК:

                                          ТОДОР ПОПОВ