Д Е К Л А Р А Ц И Я

     Ние црънчани-жители и живущи  в с.Црънча,Пазарджишко, на свое   

                             общоселско събрание от   10.05.2020 г.,

    Д Е К Л А Р И Р А М Е  С Л Е Д Н О Т О:

  1. Благодарим за подкрепата и оценката дадена от фирма „Интръст”-АД и едноличния й собственик г-н Делян Пеевски за достойното  поведение на хората от Црънча в защита на отказа от продажба и връщане на публичния характер на собствеността на Црънчанската гора,  като част от грижата ни за  опазване на природнтото и културно богатство на България.
  2. Приканваме общинските съветници в община Пазарджик да спазят изразената воля на Дарителя  и публично поетия ангажимент от Кмета  г-н Тодор Попов, като отменят съответните решения за продажба и смяна на публичния характер на имота на Црънчанската гора.- съответно на Решение №:79/29.04.2020 г., и Решение№:  113 /27.07.2017 г.на ОбС, Пазарджик.

10.05.2020 г.                        Общоселско събрание с.Црънча, Пазарджишко