Зрелостници от цялата страна се обединяват във фейсбук групата „Изпращане 2020“, като настояват да им бъде позволено да си направят училищни изпращания и предаване на училищните знамена.

Повечето от тях споделят, че надеждата за бал отдавна се е изпарила, но пък изпращането в училищния двор все още е постижимо. Още повече, че вчера излезе нова заповед на здравния министър, с която той позволи да се посещават кина, театри и музеи, при спазването на необходимите мерки за сигурност.

В специално създадена Facebook група Симона от столичното 18 Средно училище и още над 15 хиляди абитуриенти се обръщат към правителството с молба да разреши изпращанията във всяка българска гимназия. Те посочват, че церемониите са на открито в училищния двор, където би могла да се спазва необходимата дистанция.