Към момента в Община Ракитово се изпълняват строително-ремонтни работи по 5 проекта. Тече четвърти етап от проект за допълнително водоснабдяване в община Ракитово – реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – ул. “Хр.Смирненски“.

Изпълнява се и проект за енергийна ефективност в обществени сгради /саниране на сградата/, подобект – Обединено детско заведение „Малина Тодорова“ в град Ракитово. Продължава работата по реконструкция и доизграждане на канализация за отпадни води по ул.“ Здравец“, ул.“Обиколна“, ул.“Васил Левски“ до точка 139 в гр. Костандово, като дължината на трасето е 338 м. Предстои да стартира работа по благоустрояване и отводняване на ул.“Кокиче“ в село Дорково. На 22 април в с. Дорково се направи първа копка за изграждане на многофункционална спортна площадка на открито.

Предвидени са в капиталова програма на Общината до края на 2020г. да започнат строително-ремонтни работи на следните обекти: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – ул. “Дунав“, ул. „Сютка”, ул. „Спартак“, ул. „Бреза“, ул. “Вела Пеева“, ул.“ Герушка“ в гр. Ракитово.