Със Заповед № З-00165/15.05.2020г. на кмета на Община Сърница са въведени противоепидемични мерки при провеждането на седмичният пазар в гр. Сърница на ул. „Васил Левски”, които са задължителни за търговците, техните служители и всички лица, посещаващи пазара.

От днес е разрешено осъществяване на търговска дейност на открито съгласно заповедите от 14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб. Предписаните мерки са осъществяват, като служители на Общинска администрация Сърница и органите на Районно управление полиция следят за спазването им.