Новооткритите лица с потвърдени проби за COVID-19 са седем жени и трима мъже, съобщиха от РЗИ – Пазарджик.

Жените са от:

* град Пазарджик на възраст –  22 г. , 55 г. и 58 г.

* град Септември – 40 г., 52 г.

* село Мененкьово – 57 г.

* село Огняново – 49 г.

Мъжете са от:

* град Пазарджик – 39 г.

* село Драгор – 43 г.

* село Карабунар -24 г.