Президентът Румен Радев удостои с „Почетен знак“ Професионална гимназия „Иван Аксаков“ в Пазарджик, съобщи директорът на школото Иванка Ваклинова.

Държавното отличие се присъжда послучай 175 години от създаването на училището. Той пристига при екипа на гимназията в навечерието на най-българския празник – 24 май.

Отличието се връчва в навечерието на 24 май – Ден на българската просвета и култура и славянската писменост, по повод празника и 175-тата годишнина на Аксаковската гимназия. 

Профилирана гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“ е първото и най-старо средно училище в Пазарджик. Началото е поставено преди още преди Освобождението, в далечната 1845 г., когато е функционирало училище под наименованието „ГЛАВНО ЧЕТВЪРТО КЛАСНО УЧИЛИЩЕ ПО РУСКИ ОБРАЗЕЦ“, построено в двора на архиерейството. Обучението се е водило по взаимоучителния метод. От 1847 е Главно класно училище.

През 1897 година по предложение на патриарха на българската литература и  министър на народното просвещение Иван Вазов, пазарджишкото училище е именувано на името на бащата на Българското опълчение Иван Сегреевич Аксаков. Така и до днес Гимназията остава единственото в света училище с това име.

Първите учители са били Никифор поп Константинов и Юрдан Ненов – руски възпитаници. Тяхното идване в града засилва културния подем в Пазарджик. Славата на пазарджишкото класно училище се разнася из цяла България. Възрожденците Васил Априлов и Никола Палаузов го поздравяват с насърчително писмо и му подаряват печат.

Пълен разцвет главното класно училище добива през 1874/1876 г., когато в него учителстват Константин Величков, Иван Войводов, Яков Матакиев. Те превръщат училището в модерно образцово мъжко училище. В навечерието на Априлското въстание през 1876 г. в него идва Георги Бенковски, който открива делото на учителите членове и основоположници на революционния комитет в Пазарджик.

През 1908/1909 г. петокласното училище преминава в шестокласно, а през 1910-1911 г. се трансформира в Пълна мъжка гимназия. 

През 1945 година мъжката гимназия се разделя на две – Първа и Втора мъжка гимназия. През 1950 година Първа мъжка гимназия се пренася в сградата на Островското училище. През 1954 година тя има вече 26 паралелки, които учат в двете сгради на двора. През 1954 г. става смесена.

През 1958/59 г. Гимназията отново се връща в собствената си сграда и продължава като Първа смесена гимназия до 1960 г., когато се преименува в Първа политехническа гимназия.

През учебната 1961/62 година се въвежда осмокласно образование. 
През учебната 1983/84 г. се прави опит за сливане на две форми в образованието – общообразователна и политехническа. Училището се преименува в Единно средно политехническо училище.

На 18 март 1977 г. с указ Държавния съвет на Народна република България награждава гимназията с орден „Червено знаме на труда“. Училището е отличено и с орден „Кирил и Методий“ I степен през 1957 г..

През 1990/91 г. с решение на Министерството на народната просвета Аксаковската гимназия става Средно общообразователно училище с профилиране на хуманитарни науки – литература, история, философия, западни езици. 

От учебната 1992/93 г., училището си връща отново името Гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“.

Възпитаници на Гимназията са видни учени, творци, журналисти, юристи, спортисти и политици, държавници, 8 от кметовете на Пазарджик, първият вицепрезидент на Република България, един от министър – председателите на България в две правителства и 14 от почетните граждани на Пазарджик. Сред тях са Георги Машев, проф. Христо Вакарелски, Никола Ламбрев, проф. Величко Митков, проф. Иван Викторов, Кимон Георгиев, ген. Атанас Семерджиев, Иван Гарелов, д-р Иван Колчаков, проф. Екатерина Михайлова, д-р Елисавета Генчева, съдия Георги Шопов, Александър Арнаудов и много, много други.

Сградата на училището е построена 1882-1883, достроявана 1909, 1934 и 1942.