Скъпи учители!

Уважаеми дейци на културата!

Днес е 24 май – денят – тържество на българската духовност, наситен с уникална емоционалност, апотеоз на българското достойнство!

Днес, въпреки всичко, вятърът отново гали синевата на майското небе и навред ухае на люляк!

Защото днес е Празникът на Словото!

Защото всичко, което е днес България, излиза от Словото!

Защото земните неща постигат вечност, когато са пронизани от духа!

Да ни е честит най-българският ден!

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК:

                                 ТОДОР ПОПОВ