Отровна змия ухапа и уби кучето на Гордън и Венета Мерк вчера. Семейството било на пикник в гората, когато кучето, което имат от доста години било нападнато от влечугото.

На практика вярната Сара е спасила човешки живот, защото вместо нея, змията можеше да ухапе някое от децата на семейството или пък родител.

Въпреки положените усилия от страна на семейство Мерк лабрадорът не е бил спасен, разказаха те. Отгледали са Сара от бебе и „тя бе част от нашето семейство“, разказва Гордън. Най-тъжни от случилото се са децата, които много обичат Сара.

„Бъдете внимателни когато се разхождате сред природата, особено ако край вас има камъни и храсти“. – апелира Гордън Мерк.

Змията най-вероятно е била пепелянка.

Пепелянката достига дължина до 50 – 70 cm, изключително рядко над 100 cm. Максималната дължина на женските е по-малка, отколкото на мъжките, макар че средният им размер е по-голям. Максималният размер зависи и от подвида, като северните форми са по-едри от южните. Главата е с триъгълна форма и е покрита с малки неравномерно разположени люспи.

На върха на предносните щитчета има специфичен израстък („рогче“), по което много лесно се разпознава. То се състои от 9 – 17 люспи, подредени в 2, рядко 3 или 4, напречни реда. Рогчето достига дължина около 5 mm и е меко и гъвкаво. При южните подвидове то стои изправено, докато при V. a. ammodytes е наклонено напред.Макар и много рядко, се срещат и безроги пепелянки.  Опашката е много къса и завършва рязко, като последните 4 – 5 cm имат от кадмиево жълт до сигнално зелен цвят.

На цвят е бежово- до светлокафява („пепелява“, откъдето идва името ѝ) с тъмна зигзаговидна ивица по гърба. Езикът обикновено е черен, а  ирисът – със златист или медночервеникав цвят. Мъжките имат специфично петно или V-образен белег в задната част на главата, което често се свързва с ивицата на гърба. Женските са с подобен цвят, но с по-слабо контрастни шарки, като обикновено при тях липсва V-образният белег.