Община Пазарджик започна почистването на коритото на река Марица в участъка на мост „Атлантик“, което е извън регулацията на град Пазарджик. Дейностите ще се извършат на един етап и по договор фирмата изпълнител ще премахне издънки, храсти и клони над три годишна възраст върху площ от 61 дка.

Работата по премахване на растителността ще е с ръчни инструменти. Добитата плътна дървесина, годна за ползване за дърва за огрев, с прогнозно количество от 148 куб.м, ще бъде извличана от коритото на цели стебла с трактор – горски влекач с лебедка, а храстите и клоните ще бъдат натоварвани ръчно и извозвани с трактори и ремаркета. В задълженията на фирмата влиза и извличането на достъпно за транспорт място.

„По договор с Община Пазарджик, освен с премахването, фирмата се задължава с натоварване, транспортиране и разтоварване на дървесна маса (издънки, храсти и клони) с прогнозен  обем 345  куб.м, включващи  клоните от дърводобива и храстите от почистването на цялата площ от 61 декара“, съобщи кметът на община Пазарджик Тодор Попов. „Срокът за изпълнение на договора е не повече от 5 месеца, считано от датата на подписването му, а това стана на 01.06.2020 г. Ще се постараем да скъсим срока и до 3 месеца коритото на река Марица в разстояние на 200 метра отляво и отдясно на мост „Атлантик“ ще бъде почистено от Община Пазарджик, въпреки че ще работим в участък, който е ангажимент на държавата.“, коментира Тодор Попов и допълни, че сигурността на града е по-важна.

Стойността на договора е в размер на 29 878, 91 лв. без ДДС или 35 854,69 лв. с ДДС, а почистването на съответните участъци ще се извършва едновременно от двата бряга на реката, срещу течението на водата.

„Редът на почистване може да бъде коригиран съобразено с нивото на водата, ако това се налага. Например почистването на островите може да бъде ускорено при ниски води или отложено при пълноводие на реката при интензивни валежи, при контролирано изпускане на вода от каскада Белмекен- Сестримо, ВЕЦ-овете собственост на НЕК ЕАД или от яз.Тополница, собственост на Напоителни системи  ЕАД.“, уточни кметът Тодор Попов. „С цел недопускане на струпване на големи количества клони, предвиждаме надробяване на същите на дървесен чипс и извозването им.“, допълни той и припомни, че през 2017 година след провеждането на открита процедура, Община Пазарджик направи почистване на коритото на река Марица в регулацията на града на три етапа.

„Тогава почистихме участъците от моста при Акумулаторния завод до моста при БИЛЛА, от източния край на регулацията на град Пазарджик до моста при Акумулаторния завод и от моста при БИЛЛА до западния край на регулацията на град Пазарджик, малко преди мост „Атлантик“. Сигналите от наши съграждани за почистването на коритото на реката около мост „Атлантик“ не са малко, включително и в социалните мрежи, но за това ни беше необходимо разрешението на държавата, т.к. ще почистваме терен, който по закон не е общински ангажимент. Предвидихме средства от общинския бюджет, водихме такава кореспонденция и в момента, в който получихме разрешение, за да спазим всички изисквания на закона, започваме да го правим.“, допълни Тодор Попов.