Извънредната сесия на Общинския съвет в Пещера завърши с решение да не се провежда референдум, стана ясно след приключването на заседанието. 15 съветника се противопоставиха на допитването за създаване на депо за депониране на опасни отпадъци на фирма „Грийнбърн“ ЕООД.

Съветниците се позоваха на Закона за местното самоуправление, правилникът на ОбС – Пещера и Законът за пряко участие на гражданите в местното самоуправление, за да отхвърлят провеждането на референдума с мотив, че въпросите в него са формулирани незаконосъобразно.

На заседанието присъстваха 19 съветника от всички групи, двама отсъстваха по лични причини.

Бяха оповестени становищата на всички заинтересувани страни. Мненията им са, че референдумът е способ за решаване на проблеми по принципа на пряката демокрация и общината би могла да изпълни волята на хората, когато поставените казуси са в правомощията на общинските власти.

Процедурата по провеждане на местен референдум е уредена във Закона за местната власт, чрез местен референдум не могат да се решават въпроси, които не са от местна компетентност, а формулираните за гласуване въпроси не са съобразени с този факт.

Още в събота петдесет местни фирми се противопоставиха с публична декларация на провеждането на референдум, който намират за незаконосъобразен и пряка намеса във фирмените работи на юридическо лице, което дава поминък на голям брой местни хора.