До края на месец ноември към депото за битови отпадъци, което е на територията на община Пазарджик и обслужва 9 от 12-те общини от Област Пазарджик ще бъдат въведени в експлоатация сепарираща и компостираща инсталации.

С това приключва успешната  реализация на втория етап от въвеждането на съвременно управление на битовите отпадъци в пазарджишко. Предстои и трети етап, в който се предвижда изграждане на съоръжения за безкислородно изгаряне на отпадъци, които не могат да се превърнат в суровина.

„Това е много голям и  много важен проект за община Пазарджик, защото на практика сме на финалната права на втория етап от Регионалното депо за  битови отпадъци, за което говорим и по което работим от години. Първият етап бе да направим площадките за депониране на отпадъци. Депото вече работи втора година и обслужва 9 общини. Вторият етап беше да изградим сепарираща и компостираща инсталации и вече сме на финала.“, съобщи кметът на Пазарджик Тодор Попов.

Дейностите по изграждането на двете инсталации са в срок и по договор в средата на месец ноември сепариращата и компостиращата инсталации ще бъдат готови за експлоатация. „По този начин отпадъците, които влизат тук ще бъдат разделяни и на практика ние ще осигурим по-малко количество боклук, който ще отива на депото. Така ще ползваме тази част от отпадъците, които могат да се реализират на пазара като суровина.“, коментира Тодор Попов, като допълни че в момента тече процедурата по избор на оператор на целия този процес и се надява до края на този месец да има избрана фирма, която ще отговаря за сепарирането и компостирането. Очакванията на кмета Попов са до края на годината дейността по разделното обработване на отпадъците в суровина да започне.

Предстои изпълнението на третия етап по управление на отпадъците, за който кметът обеща подробности през есента. „Предвиждаме да направим една инвестиция с частен партньор, който да реализира мащабен проект, позволяващ ни по-голямо количество от отпадъка, който не може да бъде преработван като суровина да бъде изгарян безкислородно. Процедурата ще отговаря на всички стандарти, така както са направени тези депа в Англия, в Чехия и Виена, които даваме постоянно за пример.“, сподели част от намерението си Тодор Попов и допълни, че това ще бъде една от първите подобни инвестиции в България.

„Месеците юни и юли са периода, в които ще преговаряме по-активно, поради факта че до сега нямаше как да се пътува и да се срещаме с тези наши партньори. Те вече са изпратили инвестиционно предложение, които ще бъдат разгледани подробно. Предстои и задължителната процедура по ОВОС, която касае всеки инвестиционен проект, независимо от неговата стойност или големина. Надявам се до година и половина да затворим цикъла на управление на отпадъците в нашия регион. И ще сме община – пример за това. Също така се надявам колегите от другите общини да повторят нашата иновативна практика.“, завърши кметът на община Пазарджик Тодор Попов.