Община Сърница кандидатства с проектно предложение с наименование „Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница“ по процедура на Местна инициативна група – Високи Западни Родопи – Борино, Доспат, Сърница“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, съобщи кметът Неби Бозов.

Стойността на предвидените в проекта дейности възлизат на сумата от 105 850 лв. С реализирането на проекта ще се реновира и оборудва залата в Младежкия дом в гр. Сърница, както и прилежащите към нея помещения, като ще се направи топлоизолация, ще се боядиса, ще бъде поставена PVC дограма, ще се монтират подпрозоръчни первази. В санитарните помещения ще се постави фаянс по стените и гранитогрес по пода, ще се монтира влагоустойчив окачен таван, моноблокове, душ-батерии и др.

В прилежащите помещения се предвижда да има ламиниран паркет, а в основната зала – трислоен дъбов паркет. Външната врата ще бъде подменена с алуминиева, а вътрешните – с интериорни. Ще се изгради нова вентилационна и климатизационна система, както и ще се подмени електрическата инсталация. Ще се поставят лед осветителни тела.

Оборудването ще включва: посетителски столове с подлакътници, двулентово озвучително тяло с вграден усилвател и акустичен дизайн, аналогов звукосмесителен пулт с 4 бр. микрофони и един безжичен микрофон. Ще бъде доставено и обзавеждане – ъглово бюро, шкаф за документи, заседателна маса и гардероб.

Проектът предстои да бъде изпълнен след предварително съгласуване от страна на Държавен фонд „Земеделие“ на предвидените обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и след извършване на последващ контрол, като общият срок за изпълнение е 24 месеца.