Ремонтът на централната улица в Бошуля е в разгара си и половината от трасето вече е оборудвано с нови канализационни тръби и шахти. Асфалт е поставен в първата част на отсечката, а до дни ще бъде поставена и във втората, която обхваща пътя от моста до разклона за Септември в центъра на селото.

Третата част на трасето приключва до разклона за Карабунар, а последен ще бъде изпълнен новият мост над реката. Сегашният ще бъде изцяло съборен, за да може да се изгради двулентов.

АПИ обяви и обществена поръчка, а за нея могат да кандидатстват строителни фирми, които отговарят на посочените на сайта на АПИ условия.

Прогнозната стойност на обществената поръчка за строителството на новия мост е 1 457 500 лв. без ДДС /1 749 000 лв. с ДДС/. Срокът за изпълнение е 6 месеца. Кандидатите могат да подават предложенията си до 17:30 ч. на 15 юли 2020 г.

Индикативната стойност на обществената поръчка за строителен надзор е 42 500 лв. без ДДС /51 000 лв. с ДДС/. Срокът за изпълнение на консултантските услуги е 7 месеца. Оферти ще се приемат до 17:30 ч. на 16 юли т.г.