До Председателя на НС на РБ
Цвета Караянчева

До Председателя на СЕМ
Бетина Жотева

До Генералния директор на БНТ
Емил Кошлуков

ОТВОРЕНО ПИСМО


В подкрепа на д-р Горан Благоев, автор и водещ на предаването
„Вяра и общество“ по БНТ от университетски преподаватели, интелектуалци и общественици, по инициатива на преподаватели от Пловдивския университет.

Предаването “Вяра и общество” е едно от емблематичните предавания на БНТ в десетилетията на прехода и стожер на моралните ценности и духовността в България.
Водещият д-р Горан Благоев е негов автор и неизменна част от идентичността му, като през годините със своята ерудиция, опит и духовен усет е допринесъл за изграждане на неповторимия характер и визия на това предаване. Според нас Горан Благоев е
един от достойните българи на съвремието ни, който чрез “Вяра и общество” се е превърнал в значим фактор в каузата за опазването на България, българския дух, духовност и култура през последните повече от 20 години. “Вяра и общество” не е просто едно предаване от програмната схема на БНТ, то е кауза за целия български
народ. За нас като част от академичната общност, като българи и като зрители, това предаване във формата и духа, заложен от неговия водещ г-н Благоев, е безценно. Изключително сме обезпокоени от перспективата това предаване да отпадне от програмната схема на БНТ през лятото с тенденция да бъде изцяло свалено от ефир
или да продължи да се излъчва, но с друг водещ, като изтъкваните основания за тези промени са за “липса на плурализъм на мненията”. Категорично не можем да приемем тези обвинения. Убедени сме, че стилът на работа на Горан Благоев е балансиран, като характерно за него е именно издирването и изследването на различни гледни точки, чрез осигуряването на публичност за представители на всяка
една от тях. Често в предаванията си водещият д-р Благоев дръзко изобличава неправдата, като не спестява критики дори по адрес на ръководни дейци на Българската православна църква. В същото време той настойчиво и по всякакъв начин търси контакт с нейни представители – от най-високото ниво на клира до православни
миряни през телефонната линия. В ефир неведнъж е изчитал откази на неговите покани за участие към клирици от БПЦ и други институции. Тук бихме искали без коментар да цитираме Решението на Св. Синод от 06.02.2016 г.: Духовници на БПЦ-БП да не участват в предаването „Вяра и общество“ по Канал 1 на БНТ. (https://bgpatriarshia.bg/news.php?id=199789)
Много тревожен за нас е намекът за възможна предстояща смяна на водещия Горан Благоев. Ако той бъде сменен като водещ на това предаване, това ще е ефективно премахване на предаването, и от друга страна – дискредитиране на БНТ като трибуна на свободното слово. Смяната на водещия практически би означавала
подмяната на авторското му предаване с конюнктурно и удобно “копие”, което вместо да стимулира плурализъм на мнения, би налагало единствено една “канонична” позиция. Фактът, че “Вяра и общество” не е удобно на отделни кръгове, е само атестация за добре свършена журналистическа работа. Все още не е късно да се ограничат вече нанесените щети. Искрено се надяваме
г-н Кошлуков да оцени социалната значимост на предаването и заслугите на неговия водещ, и да не допусне да влезе в историята като човек, съучаствал в унищожението на духовните устои и свободния дух в телевизията.

Живеем в 21 век, а България е секуларна държава, в която работата на найважната обществена медия не бива да зависи от вмешателството и претенциите за “монопол на мнението” на една или друга религиозна група, независимо от нейната численост и идентичност.
Компетентната и балансирана позиция на водещия д-р Горан Благоев е пример за гражданско поведение и заслужава подкрепа и адмирации както от огромната му, вярна зрителска аудитория, така и от ръководството на БНТ.


Дата: 18.06.2020.


 1. Атанас Танов Терзийски, гл. ас. д-р, Пловдивски университет
 2. Борислава Петкова, гл. ас. д-р, Пловдивски университет
 3. Боян Богомилов Костов, Пловдивски университет
 4. Валентин Кожухаров, проф. д-р по богословие, UNISA (University of South Africa)
 5. Ванина Василева Колчева, асистент, Пловдивски университет
 6. Виктор Макаров, преводач на мюзикълите „Чикаго“, „Фантома на операта“ и др.
 7. Виолета Миленкова Стефанова, доц. д-р, Пловдивски университет
 8. Георги Димитров, програмист, DNH Soft
 9. Георги Иванов Патронов, доц. д-р, Пловдивски университет
 10. Димо Чешмеджиев, доц. д.и.н., Пловдивски университет
 11. Димо Христозов, доц. д-р, пенсионер, Университет по хранителни технологии – Пловдив
 12. Иван Желев Димитров, проф. д-р, пенсионер, Софийски университет
 13. Йордан Епитропов, гл. ас. д-р, Пловдивски университет
 14. Мария Шнитер, проф. д.н.к., Пловдивски университет
 15. Найден Йотов, докторант, Пловдивски университет
 16. Николай Кочев, доц. д-р, Пловдивски университет
 17. Стоян Христов Антонов, гл. ас. д-р, Пловдивски университет
 18. Тодор Велчев, доц. д-р, Софийски университет
 19. Тодорка Димитрова, доц. д-р, Пловдивски университет
  (списъкът е обновен на 18.06.2020, 9:26)