До 26 юни продължава набирането на регистратори за преброяването на населението и жилищния фонд в Община Пазарджик.

Кандидатите следва да подадат заявление (по образец), придружено с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN и снимка – цветна, на фотохартия (от студио) с размери 3.0 х 3.8 см.

Документите  ще се приемат в административната сграда на Община Пазарджик, с адрес: гр.Пазарджик, бул. „България” № 2 (деловодство).

Регистраторите ще извършат предварителен обход за събиране и актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите по Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. и ще  регистрират географски координати в определен обходен район.

Задължителни изисквания за кандидатите за регистратори са:

  • да са навършили 18 години, да имат поне средно образование,
  • да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия.

Регистраторите ще имат възможност да използват Информационна система „Преброяване 2021“ и да въвеждат събираната информация от преносими и стационарни устройства, но трябва да разполагат със собствени (таблети, смарт телефони, лаптопи, настолни компютри) и да имат опит в работата и използването им.

Полезно за работата им, но не задължително условие, ще бъде да имат опит в сферата на образованието, на администрацията, финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

Не се допуска кандидатите да са данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи.

Всички регистратори ще преминат през обучение, на което ще бъдат разяснени правата и задълженията им, както и начинът на работа с мобилното и стационарно приложение. След успешно завършено обучение те ще получат необходимите материали за предстоящата работа.

Общинската преброителна комисия на Община Пазарджик информира кандидатите за регистратори, че от тях се очаква да извършат голяма по обем и отговорна работа в определения от закона срок. Заплащането на техния труд ще бъде директно обвързано с качеството на събраната информация за сградите и жилищата в обходния им участък.