Националният статистически институт публикува информация за стойността на годишните заплати в различните сектори на икономиката за 2016 г. В таблицата ще откриете най-високо платените специалисти, които според статистиката са ангажирани в в IT – сектора, банките, добивната и преработващата промишленост. Стойността на годишните заплати при тях надхвърля в пъти заплатите на нискоквалифицираните работници и служители.

Икономически дейности*Пълно и непълно работно време*Пълно работно времеНепълно работно време*
Наети лицаСредна годишна заплатаНаети лицаСредна годишна заплатаНаети лицаСредна годишна заплата
БройЛевовеБройЛевовеБройЛевове
Общо2 245 47911 0212 064 53311 645180 9463 906
Добивна промишленост23 67316 61023 43916 7312344 499
Преработваща промишленост514 2119 859494 42210 12319 7893 279
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива30 56019 94130 13720 1134237 706
Доставяне на води; канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване36 3249 68035 4239 7509016 916
Строителство127 3998 975117 7149 4359 6853 375
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети383 7589 803341 41510 53542 3433 905
Транспорт, складиране и съобщения150 44910 015138 34510 58612 1043 492
Хотелиерство и ресторантьорство121 9616 209102 5526 85819 4092 778
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения83 91527 00480 52327 8473 3926 998
Финансови и застрахователни дейности55 54819 47852 00420 3473 5446 737
Операции с недвижими имоти24 25010 21121 12511 1203 1254 064
Професионални дейности и научни изследвания77 62215 52969 76016 7497 8624 711
Административни и спомагателни дейности118 2008 410103 7339 12614 4673 275
Държавно управление111 11612 700106 74113 0604 3753 932
Образование166 26610 500157 23610 8739 0304 006
Хуманно здравеопазване и социална работа144 29311 080126 23511 87318 0585 543
Култура, спорт и развлечения36 3929 21332 8119 8603 5813 277
Други дейности39 5426 77730 9187 7898 6243 152