Министерство на правосъдието за пореден път подкрепи проектно предложение  на Фонд ИГА на тема домашно насилие, съобщи ръководителят на проекта Марияна Бойрикова.

Проект „Да живеем без домашно насилие!“ ще се изпълнява на територията на област Пазарджик в периода 8 юни – 30 октомври 2020 г. Експертите на организацията ще предоставят услуги в Бюрото за консултиране, насочване и подкрепа – консултации, програми и насочване, както на пострадали от домашно насилие, така и на извършители. Предвидени са и мобилни консултации в рамките на областта.

Ще продължи и текущата информационна кампания по темата като за целта ще се проведат информационни дни и ще бъдат отпечатани дипляна и плакат на проекта.

Резултатите от дейностите ще бъдат представени на заключителна конференция през месец октомври.

Със съдействието на заинтересованите институции още през първата седмица от изпълнението на проекта експертите на организацията са работили по 3 случая.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № 93-00-160/08.06.2020 г., сключен с Министерство на правосъдието.