По стародавна традиция на Еньовден се берат 77 билки и половина, като знахарите приготвят целебни отвари от събраното в този ден. Казват, че единствено на 24 юни, цъфналите растения и лечебни треви са „най-силни“. Но според българското законодателство има растения, които са застрашени от изчезване и могат да се берат не за промишлени нужди, а само за лична употреба.

Списък с 24 билки определя кои лечебни растения могат да се берат само за лични нужди.

Бенедиктински трън, пресечка
Волски език
Горицвет пролетен
Дилянка лечебна, валериана
Залист бодлив
Изтравниче, страшниче
Исландски лишей
Исоп лечебен
Какула едроцветна
Копитник
Мечо грозде
Момина сълза
Оман бял
Папаронка жълта, жълт мак
Пелин сантонинов
Пищялка панчичева
Плаун бухалковиден
Риган бял
Ружа лечебна
Салеп
Смил жълт
Хуперция иглолистна, плаун обикновен
Цистозира

Мурсалски чай – забранен е за бране дори и за лична употреба, тъй като естествените му находища са застрашени.

За други 11 билки всяка година министърът на околната среда и водите определя допустими количества. Това са: еньовче, старо биле, ранилист, трън кисел, шапиче, червен божур, зърнастец елшовиден, иглика, катранка, решетка безстъблена и лютива тлъстига.

Списък с разрешените количества по региони ще откриете в Държавен вестник.