Временно се затваря пътя от Варвара по посока за Велинград. Това се прави с цел да се извади от канавката и се премести от пътя товарен автомобил, който катастрофира там по обед. След преместването му пътят ще бъде отворен.