Работни места за лица със средно и основно образованиe

3 Машинен оператор, шиене на обувки
9 Машинен оператор, обувно производство
4 Обущар
2 Манипулант, промишлеността
2 Старши специалист
1 Сортировач, бутилки
1 Работник, кухня
1 Маркировач, лесофонд и дървен материал
1 Продавач-консултант
2 Камериер/камериерка, хотел
4 Работник, почистване на сечища
3 Работник, спомагателни шивашки дейности
2 Барман
1 Машинен оператор, банциг