Подаването на заявления за трето класиране след седми клас започва днес и ще продължи до 27 юли. 

За обявените свободни места за трето класиране имат право да кандидатстват всички от тези групи, както и ученици, записани при първо и второ класиране, но изтеглили документите си.

За участие в третия етап се подава заявление до председателя на областната комисия към Регионалното управление на образованието.

В училищата-центрове задължително се представя оригинал на свидетелство за основно образование. То удостоверява,  че ученикът още не е записан никъде.

Учениците, които са записани на първо или второ класиране, но са изтеглили документите си, не могат да кандидатстват онлайн, а само в едно от определените училища-центрове. 

След трети тур приключва централизираният прием, а за останали свободни бройки до старта на учебната година го организират школските директори. Неприетите никъде подават документи направо в училищата.

Училища- гнезда в област Пазарджик:

ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик;

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Велинград;

ОУ „Петко Р. Славейков“ – гр. Пещера;

ПГИТМТ – гр. Панагюрище;

СУ „Христо Ботев“ – гр. Септември;

ОУ „Отец Паисий“ – гр. Батак;

ОУ „Христо Ботев“ – с. Калугерово, общ. Лесичово;

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Сърница.