Осем ще бъдат средишните училища в община Пазарджик през следващата учебна година, става ясно от проекто-решение, което ще бъде разглеждано на предстоящата в четвъртък редовна сесия на Общинския съвет.

В изпълнение на чл. 3, ал. 1 от  ПМС № 128 от 29.06.2017 г. е необходимо актуализиране на списъка със средищните училища на територията на Община Пазарджик за учебната 2020/2021 година.

По смисъла на  чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование за средищно се определя  държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование – начално, основно, обединено  или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.

Според предложението направено от шефката на отдел „Образование и култура“ Гергана Табакова школата ще бъдат следните:

1. НУ „Кирил и Методий” с. Черногорово за учениците от с. Крали Марко, с.Овчеполци, с. Тополи дол, с. Цар Асен и с. Росен, където няма училища. Учениците от селата Цар Асен, Росен и Овчеполци ползват специализиран превоз. Учениците от с.Тополи дол и с. Крали Марко се придвижват по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 40.

2. ОУ „Асен Златаров” с. Черногорово за учениците от с. Овчеполци, с. Тополи дол и с. Росен, където няма училища. Учениците от селата Росен и Овчеполци ползват специализиран превоз. Учениците от с. Тополи дол се придвижват по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 24.

3. ОУ „Васил Левски” с. Величково за учениците от с. Памидово, където няма училище и учениците се придвижват по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 19.

4. ОУ „Отец Паисий” с. Гелеменово за учениците от с. Априлци и с. Сбор, където няма училища. Учениците от с. Априлци ползват специализиран превоз, а от с. Сбор се придвижват по транспортна схема. Общият брой на пътуващите ученици е 66.

5. ОУ „Константин Величков” с. Паталеница за учениците от с. Црънча, с. Дебръщица и с. Ляхово, където няма училища. Ползва се специализиран превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 56.

6. ОУ „Стефан Захариев” гр. Пазарджик за децата и учениците от с. Драгор, където няма училище и детска градина. Ползва се специализиран превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 79.

7. ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Пазарджик за учениците от с. Добровница, където няма училище. Ползва се собствен превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 36.

8. СУ „Д-р Петър Берон” гр. Пазарджик за учениците от с. Мирянци, където няма училище. Ползва се собствен превоз. Общият брой на пътуващите ученици е 30.