Работни места за лица с висше образованиe

2 Счетоводител, оперативен

Работни места за лица със средно и основно образованиe

20 Машинен оператор, смесване в химически и други сродни на тях процеси
1 Водач, мотокар
3 Продавач-консултант
4 Работник, повърхностна обработка на дърво
1 Старши специалист
2 Сортировач, бутилки
7 Пазач, въоръжена охрана
1 Работник, повърхностна обработка на дърво
3 Машинен оператор, банциг