До 31 август е удължена програмата, по която на 250 потребители в Община Пазарджик ще продължи да се предоставя „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“. Помощта е насочена към хора от уязвими групи в 18 населени места в общината и подкрепя възрастни хора над 65 години, които са без доходи или под прага на бедност. Част от тях живеят сами, нямат близки, които да се грижат за тях или не могат да си осигурят сами прехраната.

„Удължаването на програмата, с която от години подкрепяме жители на Община Пазарджик в затруднено материално положение е важно, защото така за по-дълъг период осигуряваме всекидневно топъл обяд на хора, които не са в състояние да си осигурят прехраната по различни стечения на обстоятелствата. А това е още по-належащо в условията на извънредното положение.“, коментира кметът Тодор Попов.

Целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“ се изпълнява от Община Пазарджик. Така, за периода 01.05.2020 г. до 31.08.2020 г., 250 лица от уязвими социални групи получават своя топъл обяд или общо  84 работни дни.

      „ В проекта сме включили и лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат на заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна. А всяка година се стремим и да разширяване кръга на подпомаганите.“, допълни кметът Тодор Попов.

Стойността на предоставяната услуга по договор е в размер на общо 60 900 лв., с която освен средства за храна на 250 потребители се осигурява и съпътстваща подкрепа, дейност изключително важна за преодоляване и намаляване на социалната изолация на хората от уязвими групи.

Програмата „Топъл обяд“ в община Пазарджик стартира през 2016 година в 11 населени места и с 200 потребители. Ежегодно кръгът на подпомаганите лица се разширява, като се включват все повече населени места.