Кметът на Община Пещера Йордан Младенов проведе работна среща със зам. -председателя на БАН, чл.-кор. проф. д. и. н. Васил Николов. На срещата бяха обсъдени въпроси свързани с опазване на археологическото културно наследство на територията на нашата община и възстановяване на добрите връзки и отношения на сътрудничество между Община Пещера и Археологическия институт с музей при БАН.

Младенов запозна госта си с инициативите, което има Общината в областта на опазване на културното наследство и бъдещите намерения за тяхното социализиране и експониране като обекти на културно-историческия туризъм. Една от идеите, които предложи градоначалникът е изграждането на две праисторически къщи, проучени от проф. Васил Николов в селищна могила с. Кап. Димитриево и превръщането им в туристическа атракция.

В разговора проф. Николов подкрепи идеите на Кмета и за пореден път подчерта значимостта на Селищна могила в с. Кап. Димитриево за археологическата наука, като основополагащ репер на праисторията в югоизточна Европа и, че ще продължи да проучва и популяризира богатата и със специфичен облик материалната и духовна култура на най-старите земеделци и скотовъди, населявали тези земите и в частност земите на Община Пещера. Професорът обеща, че негови докторанти и докторанти на Археологическия институт с музей при БАН ще проучват и популяризират археологическото наследство на Пещера и общината.

Чл.-кор. проф. д. и. н. Васил Николов е български археолог-праисторик, член-кореспондент на Българската академия на науките и заместник-председател на БАН от януари 2017 г. Член-кореспондент на Австрийския археологически институт–Виена, член-кореспондент на Центъра за археология и история на културата на Черноморския регион (Хале, Германия).

С подкрепата на проф. Васил Николов Пещера бе домакин на два национални исторически форума – Националната археологическа конференция през 2001 г. и на Националната конференция по Праистория през 2006 г. Организирани бяха археологически разкопки  на най – големия недвижим паметник на културата от времето на неолита в района – селищната могила при Капитан Димитриево, проучвания финансирани от Община Пещера и Археологическия институт с музей при БАН и продължили от 1998 г. до 2004 г. Експонати от селищната могила участваха в редица авторитетни изложби в Европа – през 2002 г. в Брюксел, в Бон през 2004 г. и в Базел през 2007 г. ,представяйки Древните цивилизации на България.