УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Имам удоволствието да Ви поканя на официална церемония „Първа копка“ на 10.08.2020 г. от 11.00 ч. на ул. „Стефан Караджа“ № 1а (района на Обувна фирма „Абрашев“ ЕООД) в град Пещера.

С постановление на Министерски съвет 348/от декември 2019 г. на Община Пещера са отпуснати целеви средства в размер на 1 215 907,00 за:

Подобряване на ВиК инфраструктурата на град Пещера, включваща следните подобекти:

Реконструкция на съществуващ на водопровод на ул. „Иван Вазов“ и на водопровод и канализация на ул. „ Изгрев“.
Изграждане на нова канализация по ул. „Георги Кьосеиванов“.
Реконструкция на съществуващ водопровод по ул. „ 3-ти март “ гр. Пещера
и за:

Подобряване на транспортната инфраструктура на град Пещера, включваща следните подобекти:
Рехабилитация на ул. Стефан Караджа“ – част пътна.
Рехабилитация на продължение на ул. Симон Налбант“ и на ул. „Стефан Караджа“ – пътна част и част ЕЛ.

Тези улици представляват основни транспортни артерии, които свързват най-големия жилищен квартал „Изгрев“ на града с централна градска част, бизнес зоната на града. Реализирането на тези проекти ще повиши качеството на живот на населението, ще създаде предпоставки за привличане на нови инвестиции и възможности за регионалната конкурентоспособност на общината.

Проектите ще се реализират в два етапа. На 10.08.2020 г. първа копка и откриване на строителна площадка на етап „Подобряване на транспортната инфраструктура по улица „Стефан Караджа“ и продължение на ул. Симон Налбант“ на ул. „Стефан Караджа“- изграждане на нова пътна и тротоарна настилка. Срокът за изпълнение на дейностите за този етап е 6 месеца.

С уважение,

Йордан Младенов

Кмет на Община Пещера