Размерът на основния платен годишен отпуск на непедагогическите кадри, които са синдикални членове, да бъде увеличен с 20 работни дни и с до 10 дни над договореното в чл.29, т.1 от Общинския колективния трудов договор за учители и директори, се договориха кметът на Община Пазарджик Тодор Попов и лидерите на синдикалните организации.

„Трудностите, предизвикани от пандемията с COVID-19 и обявеното извънредно положение, няколкото грипни ваканции през изминалата учебна година, изчерпиха годишния отпуск на голяма част от учителите и непедагогическия персонал. Това породи необходимостта от увеличаване на размера на отпуските“, коментира кметът Тодор Попов. „Ще добавя и адмирациите си към труда на нашите учители, които положиха много усилия, за да завърши успешно тази нетрадиционна учебна година. В допълнение ще посоча, че в момента във всички училища в Община Пазарджик тече подготовка за посрещането на учениците на 15 септември, съобразено с изискванията на здравното министерство за провеждане на нормални и безопасни учебни занятия в присъствена форма“, уточни кметът на Пазарджик.

От промяната с допълнителните дни отпуск, ще могат да се възползват педагогическите и непедагогическите специалисти от системата на образователните институции в общината, които са синдикални членове на Съюза на българските учители към КНСБ, на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.

Промените са в резултат на анекс към Колективния трудов договор за системата за образованието в община Пазарджик и е подписан от кмета Тодор Попов, председателя на Синдиката на българските учители към КНСБ Гина Кръстанова, от Димитър Хаджидимитров от Синдиката „Образование“ към КТ „Подкрепа“ и от Валери Стоянов  от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България.