Валя Ал Самара от град Септември спаси от смърт птица, записана в Червената книга на България. Тя намерила малкото птиче в събота жестоко ранено – с откъснато или вероятно изядено от хищник крило. Приютила го, дезинфекцитала раната и потърсила информация от какъв вид е бедстващата животинка.

Установила, че красиво оцветената в синьо птица е от редкия вид Синявица, която се среща в Африка, Азия и Европа. Осигурила на птичето храна и се свързала с експертите от РИОСВ. Така днес бе осъществена спасителната акция на красивото пиле.

То бе транспортирано от Септември до Пазарджик, от където го поеха екоекспертите. От първоначалния оглед на птицата стана ясно, че за нея са положени добри грижи и животинчето има много добри шансове да оцелее. Все пак предстои красивото пернато да бъде транспортирано до спасителния център в Стара Загора, където за него ще бъдат положени най-добрите грижи.

И още малко информация за красивото птиче: Северните популации зимуват на юг от Сахара. Обитава покрайнините на сухи гористи райони или открити местности с групички дървета. Като цяло предпочита открити местности.

Прелетната птица местодомува по нашите ширини най-вече по поречието на река Арда. Обикновено живее по двойки. Храни се с дребни насекоми, червеи, влечуги. Понякога яде и растителна храна. Гнезди в дупки по дърветата, речни брегове, стръмни, скалисти склонове. Синявицата е записана в Червената книга на България.