По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на юни 2020 г. намаляват с 2.8% спрямо края на март 2020 г., като достигат 58.3 хиляди.

Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.7% (и достигат до 13.5 хиляди), а в частния сектор намаляват с 3.8% (достигат 44.8 хиляди) през второто тримесечие на 2020 година.

В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 3.5% или с 2.1 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е 4.7%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с 0.6.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2020 г. за област Пазарджик е 1 070 лв., за май – 1 047 лв., и за юни – 1 057 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 3.7% и достига 1 058 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 198 лв., а за частния – 1 015 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 6.3% в сравнение с второто тримесечие на 2019 година.

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2020 г. област Пазарджик е на 12-о място по показателя „средна брутна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 822 лв., Враца – 1 208 и  София – 1 247 лв.