Щъркеловите гнезда в района на Пазарджик вече с празни, според експертите прелетните птици поемат на Юг от десети до 25 август. Според старите хора рано отлитащите едри птици предсказват тежка, дълга и студена зима. Не така обаче смятат еколозите, които твърдят, че няма пряка връзка между датите на отлитане на щъркелите и предстоящия зимен сезон.

През територията на България минава основен миграционен път – Виа Понтика. Страната ни е една от ключовите за птиците, през нея минава голяма част от популацията на белия щъркел, гнездящ в Европа. Повечето отлитащи птици, търсят най-подходящия път от гледна точка на въздушните потоци, в най-източната част на континента. На тези условия отговаря крайбрежието на Черно море, като в района на Бургас е най-западната точка на водната територия.

По тази причина белите щъркели са с най-висока плътност в района и там могат да се наблюдават всички птици, идващи от Германия или Западна Русия. След Бургас потоците от щъркели отново се разделят – някои от ятата започват да се движат по посока на Мраморно море и югозапад, а други следват бреговата ивица към Босфора, но „фунията“, в която се събират е в Бургас.

Продължава тенденцията белите щъркели у нас да напускат дърветата като място за гнездене и да изграждат домовете си на стълбове, и по-рядко – върху комини и покриви. Най-често щъркеловите гнезда са върху стълбове от електропреносната мрежа, казват експертите. Над 240 са щъркеловите гнезда в област Пазарджик, те са разположени в 94 населени места.