До месеци главната улица на септемврийското село Бошуля ще има нова настилка и водоснабдителна канализация. Шахти за дъжд ще събират водата на улицата, но в дворовете на хората има по няколко ями за отпадни води.

Проектът за модернизацията на пътя стартира през пролетта, а трябва да завърши преди края на годината. Малко след старта му стана ясно, че за обновяването на моста над дерето има друг проект, който тепърва трябва да извърви процедурните стъпки, за да бъде спечелен и съответно мостът – построен. Това автоматично оставя бъдещия строеж за следващата година.

Недоволството на бошулци е свързано с това, че заради липсата на Пречиствателна станция, те трябва да продължат да дълбаят дворовете си за септични ями. Близостта на Марица осигурява и подпочвени води, които също се стичат в ямите им и само след година те стават непригодни.

Изборът е да се търси цистерна, която да изпомпи съдържанието на ямите, а това струва 150 лв. на визита. Процедурата се изпълнява няколко пъти годишно.

„Хубаво е, че ще ни направят нова улицата, че подменят и водопровода, но кога най-сетне ще има и канализация за отходните води?“ – казва шестдесет годишна жена, която подчертава, че вече навлизаме в третото десетилетие на ХХI век. „Срамно е това, което се случва, прави се нова модерна улица, а ако след пет години се спечели проект за Пречиствателна станция, всичко отново ще бъде разбито, за да правим нови тръби?!“

Малка част от хората са намерили изход от проблема с т.нар. домашна Пречиствателна станция. Системата осигурява възможност през нея да преминават всички отходни води на домакинството, а пречистената вода да се ползва или за поливане, или да се заусти в т.нар. „дъждарки“. Не всички обаче могат да си го позволят, защото стойността на подобно съоръжение е около пет хиляди лева.