От днес, 1 септември, всички работодатели и органи по назначаване трябва да осигурят физическа дистанция между работещите лица от най-малко 1,5 метра. Това се посочва в една от трите нови заповеди на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка до края на септември.

Изискването към работодателите влиза в сила от днес, като в заповедта се посочва изрично, че при възможност работният процес на колективните органи за управление и на служителите трябва да се провежда в дистанционна форма или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени.

При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. Освен това трябва да се извършва дезинфекция на помещенията и недопускането в тях на лица с прояви на остри респираторни болести.

По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

В новата заповед остава и изискването за носене на предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата, в закрити обществени места, в това число транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и други.

Изключение от задължението се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения, спортуващите на закрито за времето на физическата дейност, участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра от останалите участници.  

Културните и  спортни мероприятия ще се осъществяват при 50 % заетост на местата, а сватби, кръщенета и други масови събирания – при спазване на физическа дистанция от 1,5 метра. Възобновяват се присъствените учебни занятия в системата на предучилищното и училищното образование. Целият учебен процес ще се организира и провежда спрямо изготвените предварително от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката насоки за работа в условията на Covid-19.

Във висшите учебни заведения присъствената дейност се осъществява според изискванията на самия университет, както и при спазването на общите за страната противоепидемични мерки. При възможност обучителният процес се провежда и онлайн, допълва заповедта.

От днес – 1 септември свижданията в лечебните заведения се разрешават единствено за близките на пациенти в терминален стадий. Със същата заповед в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора.