В края на август стартираха новите проучвания на селищна могила Юнаците край Пазарджик, съобщи ръководителят на разкопките доц. д-р Явор Бояджиев от Националния археологически институт с музей към БАН. Новото от мястото е, че могилата е само цитаделя на древен и много голям град. Хипотезата на учения е, че протоградът е имал собствено вътрешно пристанище.

Средствата за разкопките, които са над 28 000 лева, идват по целева финансова подкрепа от Министерството на културата. Още 4 обекта в страната получиха пълно финансиране.

Археолозите проучват най-ранния град в Европа от каменно-медната епоха до 4200 г. пр. Христа. Той е бил на територия от 100 дка и се предполага, че населението е имало вътрешно пристанище с плавателни съдове. Там и днес минава река Тополница.

През това лято на Юнаците се доказа, че селището от халколитната епоха е имало много по-голяма площ от могилата. Проучват се още две сгради, двуетажни, с червена боя по стените. 

Досега са открити 168 находки, сред които орнаментирани костени и глинени антропоморфни фигурки, зооморфни глинени фигурки (една от тях е на птица с две глави, украсена с червена боя), накити от средиземноморските миди спондилус, инструменти от мед, камък, кост. 

Сред откритото има и ценни фигурки от глина или кост на Великата майка богиня, също рогови брадви, съдове и десетки грънчарски находки.

През 2020 година това са вторите разкопки на селищната могила, първите бяха финансирани от Регионалния исторически музей-Пазарджик.