Трябва да намерим баланса между разумния страх и необходимата предпазливост срещу коронавируса и да осигурим равен достъп до образование на всяко дете в страната, заяви шефката на РУО на МОН в Пазарджик – Валентина Кайтазова по време на днешния брифинг на Областния кризисен щаб. В тази връзка тя посочи и това, което е сторено до момента.

Изготвени са насоки за работа, с които са запознати всички директори на училища в областта, към днешна дата всички училища са в готовност да посрещнат децата на 15 септември.

Средата в учебните сгради се подготвя за изпълнение на стратегията за невзаимодействие между паралелките, по отношение на личните предпазни средства – няма да са задължителни в клас, а само в коридори, санитарни помещения и общи части. Учителите също няма да носят маска в класната стая.

Училищата имат маски и шлемове за децата и педагогическите екипи, предвижда се тържествено откриването за 1,5 и 8 класове, тъй като това са началните стъпки на съответния училищен етап. Другите паралелки също ще се съберат, но ще бъдат изолирани от останалите. Има готовност за превключване и в режим на дистанционно образование, ако това се налага.

Ако има заболял учител или ученик от коронавирус, училищата може и да преминат на обучение в електронна среда. Предстоят и родителски срещи – наживо и он лайн, за да бъдат запознати родителите със спецификите на тази учебна година.

Думата изолатор не е подходяща за помещенията, които всяко училище трябва да осигури за децата, в случай, че проявяват симптоматика на грип или коронавирус. Да, всички училища в областта имат такива помещения, каза Валентина Кайтазова.