В периода от 14-ти до 18-ти септември 2020 г. предстои традиционното провеждане на  „Седмица на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР – 14 септември, съобщи днес шефът на „Пожарна безопасност и защита на населението” – Ангел Дудов. Mероприятията по време на нейното провеждане  са насочени към повишаване културата и информираността на населението в областта на пожарната безопасност и защита на населението, издигане престижа на професията и доверието на хората и популяризиране на всички дейности, осъществявани от ГДПБЗН – МВР.

Ето какво още разказа, директорът, комисар Ангел Дудов:

Ние сме структура, която извършва широк спектър от дейности. През зимата нашите служители реагират на сигнали, свързани с виелици и снегонавявания, а през пролетта и есента извършват спасителни, аварийни и възстановителни дейности след наводнения. През лятото сме ангажирани с опазването на реколтата и на природата от пожари, а през отоплителния сезон превес вземат битовите пожари и инциденти.

Ето защо, при тази богата палитра от дейности се налага пожарникарите да са с добра професионална подготовка – трябва да са готови да действат, както при тежка зимна обстановка или да оказват помощ при пътни произшествия, така и да гасят горски пожари и да спасяват човешки живот при битов или промишлен инцидент. Много са ситуациите, при които нашите служители, често с риск за живота си, са се справяли по блестящ начин. Това изрази в своето обръщение пред представителите на медиите комисар Дудов.

 За това по случай празника на българската противопожарна служба – 14 септември са наградени служители от РД ”Пожарна безопасност и защита на населението” – Пазарджик :

  • „Писмена похвала“ от Министъра на вътрешните работи – 5 служители;
  • „Писмена похвала“ от Заместник министъра на вътрешните работи – 4 служители;
  • „Писмена похвала“ от Главния секретар на МВР – 5 служител;
  • „Писмена похвала“ от Директора на ГДПБЗН – 16 служители;
  • „Писмена похвала“ от Директора на РДПБЗН – 14 служители;
  • „Грамота“ от Административния секретар на МВР – 3 служители;

С чувство на благодарност за положените усилия, преодолените трудности и удовлетворение от постигнатите резултати поздравявам всички колеги с професионалния празник.

Уважаеми колеги от РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ – Пазарджик, признателен съм за вашата съпричастност и всеотдайност! Желая ви здраве, лично щастие и много успехи, завърши комисар Дудов.

По линия на оперативната дейност на територията на област Пазарджик за първите осем месеца на тази година – екипите на РДПБЗН-Пазарджик са реагирали на 1281 произшествия, при които са спасени пет човека.

Статистиката

От възникналите произшествия най – голям е броят на пожарите – 997 бр. При 185 бр. са нанесени материални загуби. Пожарите без материални загуби са 812 бр. Регистрирани са и 66 бр. лъжливи повиквания. При горските пожари има спад на пожарите спрямо 2019 г., а именно 10 за тази година към 15 за 2019 г. В повечето случай причините са небрежност при боравене с открит огън – запалени сухи треви и храсти в близост до горски фонд, както и нерегламентирани сметища.За периода са загинали 5-ма и пострадалите 5 граждани, като се наблюдава запазване на бройката с тази от 2019 г.

По време на жътвената кампания на територията на област Пазарджик са възникнали 5 бр. пожари, като са унищожени 553 дка пшеница, 90 дка ечемик и 1 бр. зърнокомбайн.

Проведените аварийно-спасителни дейности при пътнотранспортни произшествия са 44 бр., като има спад за същия период на 2019 г.

Съществува трайна тенденция най-много от общия брой произшествия да са пожарите без нанесени материални загуби. Те са предимно в сухи треви и отпадъци. Причините за това са предимно от субективен характер и намаляването на тези произшествия зависи основно от информационно – разяснителната дейност.

По линия на Държавния противопожарен контрол и превантивна дейност за същият период са извършени: 41 бр. комплексни проверки; 669 бр контролни проверки;  656 бр. тематични проверки; 89 бр. съвместно с други ведомства; 18 бр по сигнали и предложения; 185 по искания на заинтересовани лица.

Съставени са 36 бр. актове за установяване на административни нарушения, принудителните административни мерки са 4 бр., изготвени са 339 бр. констативни протоколи, връчени са  266 бр. разпореждания.

Състояние на доброволните формирования на територията на областта:

На база стандартите за численост на територията на областта следва да има 250 доброволеца, а към момента има регистрирани 143 доброволеца в 11 общини,

По общини числеността е следната:

Община Пазарджик- при стандарт 30 човека има регистрирани 29 доброволеца;

Община Велинград- при стандарт 20 човека има регистрирани 20 доброволеца;

Община Панагюрище- при стандарт 20 човека има регистрирани 19 доброволеца;

Община Лесичово- при стандарт 20 човека плюс 5 човека за отдалеченост има регистрирани 12 доброволеца;

Община Брацигово- при стандарт 20 човека има регистрирани 8 доброволеца;

Община Ракитово- при стандарт 20 човека има регистрирани 8 доброволеца;

Община Батак- при стандарт 20 човека има регистрирани 9 доброволеца;

Община Белово- при стандарт 20 човека има регистрирани 18 доброволеца;

Община Стрелча- при стандарт 15 човека има регистрирани 5 доброволеца;

Община Сърница –при стандарт 15 човека плюс 5 човека за отдалеченост има регистрирани 8 доброволеца;

Община Пещера- при стандарт 20 човека има регистрирани 7 доброволеца;

Община Септември няма регистрирано доброволно формирование, а стандарта за общината е 20 доброволеца. Има решение на общинския съвет за създаване на доброволно формирование.

Темата за оборудването на доброволните формирования е особено актуална, защото при липсата на технически средства изпълнението на дейностите по защитата при бедствия е затруднена.

С лични предпазни средства са екипирани доброволните формирования на община Пазарджик, община Стрелча, община Панагюрище, община Белово, община Батак, община Пещера, община Ракитово, община Брацигово и община Сърница.

Доброволците могат да извършват следните основни дейности по защитата на населението, съобразно завършените курсове за обучение  и придобитата квалификация:

1. спасителни операции;

2. ограничаване и ликвидиране на пожари;

3. операции по издирване и спасяване;

4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;

5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

6. други операции, свързани със защитата.

От месец декември 2017 г. стартира изпълнението на обществена поръчка с предмет „Организиране на мероприятия за подготовка и обучение на населението за реакция при наводнения и последващи кризи“ в рамките на проект на ГДПБЗН-МВР „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В тази връзка РДПБЗН – Пазарджик може да се похвали с вече изграденият учебен център намиращ се в базата на дирекцията в с. Бошуля. Като от края на м. август започна и провеждането на теоретична и практическа подготовка на доброволците, за реакция при наводнения и последващи кризи, съобщиха от Пресцентъра на ОДМВР – Пазарджик.