Българската агенция по безопасност на храните започва масирани проверки в детските кухни и училищните столове и бюфети.

Проверките са във връзка с началото на учебната година и се провеждат на територията на цялата страна, като целта е да се гарантира качеството и безопасността на храните, които децата и учениците консумират.

Инспекторите проверяват произхода и правилното съхранение на суровини и храни, сроковете на съхранение и спазването на изискванията правилно етикетиране.

По време на проверките се контролира и дали персонала, зает с приготвянето и предлагането на храна, спазва противоепидемичните мерки.

Проверките ще продължат до края на септември, уточняват от БАБХ.