От днес до 30 октомври ще бъдат избрани преброителите и контрольорите за предстоящото в началото на следващата година Преброяване на населението и жилищния фонд. Кандидатите да се включат могат да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети.

Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени и от сайта на Преброяване 2021 (www.census2021.bg), както и в сайтовете на общините. За Пазарджик съответно на (pazardzhik.bg/bg). За предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6 000 контрольори, които ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, имат технически познания, както и хора практикуващи социални дейности или студенти.  Преброителите ще бъдат работят сутрин от 8.00 ч. до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък.

Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ. Всеки преброителен участък включва около 80 жилища и 200-250 души. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. Припомняме, че през юни общините избраха регистратори за бъдещото преброяване. Самото Преброяване 2021 ще се проведе през януари и февруари следващата година.