Община Сърница е в процес на цялостно реновиране на водопроводната система в най-отдалеченото населено място на общината – махала Горелци, съобщи кметът Неби Бозов. Към момента е извършен основен ремонт и доизграждане на водоем, който до сега никога не е използван поради липсата на изградено трасе до него.
Водоемът вече е свързан и със събирателна шахта с цел усвояване и експлоатация на максимални количества вода.

Започнато е изграждане на ново водопроводно трасе от PVC тръби и направата на сградни отклонения до всеки един дом в населеното място. С реализацията на ремонтните дейности кардинално ще се реши проблемът с водоподаването на махалата, която до този момент се захранваше само от една събирателна шахта по изключително старо и амортизирано трасе от интернитови тръби.